Korenbeursplein 1 Tiel

Korenbeursplein 1 Tiel

Omschrijving

In Tiel op het Korenbeursplein ligt het bij iedere Tielenaar bekende stadscafé Hexagon. Het plein waar vroeger graan werd verhandeld is thans geheel in gebruik als aantrekkelijk horecaplein met twee café’s en diverse restaurantjes. Het fraaie gebouw waarin het café is gevestigd is een monument dat naar verluid vroeger dienst deed als waaggebouw. De inrichting heeft de uitstraling van een warme huiskamer. Er worden 60 speciaalbieren (waaronder het eigen biermerk) geschonken en er zijn zo’n 60 whisk(e)y’s op voorraad.
Strategisch gelegen in de stad op korte afstand van het theater, parkeergarage, de binnenstad en op loopafstand van de Waal, mag de locatie zonder meer goed genoemd worden. De huidige eigenaren hebben lange tijd (vanaf 2009) met veel plezier het café gerund maar vinden het nu tijd worden om het stokje over te dragen aan een ambitieuze opvolger. Het bestemmingsplan laat een brede horecafunctie toe (qua openingstijden, muziek en eten) en er is een royaal terras direct voor het café aanwezig. Regelmatig verzorgen live bands de muziek waarvoor ook de installaties aanwezig zijn. De horeca ondernemers op het Korenbeursplein organiseren gezamenlijk diverse jaarlijks terug- kerende evenementen.
De overnamesom voor de goodwill en de zeer complete inventaris wordt in overleg met de huidige ondernemer vastgesteld. . Voorraden worden tegen kostprijs overgedragen.. Er zijn geen brouwerij contracten van toepassing die beperkend kunnen werken. Het pand wordt gehuurd.

ALGEMEEN
Oppervlakte café: ca. 91 m2. Oppervlakte terras: ca. 80m2.

FINANCIELE GEGEVENS
Huurprijs in overleg met de verhuurder excl. overige gebruikslasten. Overname inventaris en goodwill in overleg met de huidige exploitant.
De pandeigenaar zal voorstellen om met een geschikte kandidaat een nieuw huurcontract overeen te komen.

KOSTEN NUTSBEDRIJVEN
Rechtstreeks door huurder te voldoen aan desbetreffende nutsbedrijven.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen. Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever en pandeigenaar.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object worden in de huidige staat “as-is” opgeleverd.

ENERGIELABEL
Niet aanwezig.

GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN
Het bestemmingsplan laat horeca activiteiten tot en met categorie 3 toe.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.
AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt in huidige staat geleverd als “going concern”.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-) materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verhuurd
Hoofdfunctie
Horeca
Soort bouw
Bestaande bouw

Energie

Energielabel
C
Bekijk alle kenmerken